Le Fruit – Ưu đãi đặc biệt mừng Quốc khánh Pháp

Chương trình khuyến mãi nhân dịp Quốc khánh Pháp dành riêng cho những đơn hàng Online. Chương trình đồng hành bởi thành viên LeFruit dành riêng cho khách hàng Goût Français từ ngày 12/7 đến hết ngày 30/7/2022.