Monthly Archives: Tháng Bảy 2022

RƯỢU CỦA NGƯỜI BRETAGNE: CHOUCHEN CÓ GÌ?

Chouchen hay Chouchenn? Tất cả phụ thuộc vào việc bạn viết  bằng tiếng Pháp hay bằng tiếng Breton. Người Bretagne thích nhân đôi chữ n! 1. Chouchen là gì? Chouchen là loại đồ uống có cồn cổ xưa, có nguồn gốc từ Bretagne. Chouchen thuộc nhóm rượu dưới dạng siro thu được sau khi lên […]